Tietoturva ja turvaluokitellut verkot

Insta turvaa viestin perille pääsyn vaativissa ympäristöissä taktisen sanomatietoliikenteen ja verkonhallinnan ratkaisuilla.

Verkkoturvallisuusratkaisumme varmistavat, että tieto liikkuu turvallisesti organisaatioiden verkoissa. Ratkaisut on suunnattu ympäristöihin, joissa vaaditaan korkeaa turvatasoa. Tällaisia ovat esimerkiksi valtionhallinto, turvallisuusviranomaisten toimintaympäristöt ja turvakriittiset yritykset. Ratkaisujen avulla tieto voidaan siirtää turvallisesti ja hallitusti julkisten verkkojen kautta tai eri turvatason verkkojen välillä.

Instan ydinosaamista täydentää vankka tietoturvaosaaminen sekä runsas kokemus laajojen taistelunkestävien järjestelmien integroinnista, käyttöönotosta ja ylläpidosta.

Verkonhallinta on osa taktiikkaa

Olemme kehittäneet taktista verkonhallintaa varten järjestelmän, jolla voidaan hallita verkon resurssien lisäksi resursseja hyödyntävää sanomaliikennettä. Järjestelmä on käytettävissä kohteissa, joissa vaaditaan reaaliaikaista ja keskitettyä tai hajautettua verkonhallintaa.

Järjestelmä tarjoaa myös karttakäyttöliittymän, jonka avulla on mahdollista tehokkaasti hallita laajoja verkkoja. Muita järjestelmän keskeisiä ominaisuuksia ovat sijaintituntumattomuus, taistelunkestävyys ja muunneltavuus eri käyttökohteita varten.

Operatiivisten ja taktisten verkkojen tiedonsiirtoratkaisut

Operatiivisten ja taktisten tiedonsiirtoverkkojen haastaviin ympäristöihin tarjoamme tiedonsiirron ratkaisuja ja tuotteita, jotka mahdollistavat:

  • luotettavan ja häiriösietoisen tiedon hajautuksen epävarmoissa tiedonsiirtoympäristöissä
  • monitasoisen tietoturvaratkaisun perustuen tunnettuihin ja laajasti sovellettuihin käytäntöihin ja teknologioihin
  • laajat integraatiomahdollisuudet sekä sovellus- että toimialatasoille
  • järjestelmän kokonaisvaltaisen hallintatoiminnallisuuden yhteyksien monitoirointiin ja ohjaamiseen.

Koko järjestelmäarkkitehtuuri mahdollistaa uusien rajapintojen, protokollien ja ominaisuuksien laajentamisen kustannustehokkaasti loppukäyttäjien tarpeiden mukaisesti.

 

Insta SafeLink – vahvan tietoturvan edelläkävijä

Insta SafeLink VPN on tarkoitettu organisaatioiden toimipisteiden välisen tietoliikenteen vahvaan suojaamiseen. Se on suunnattu erityisesti korkeaa tietoturvatasoa vaativille organisaatioille, kuten viranomais- ja sotilaskäyttöön sekä yrityksille, joilla on turvakriittisiä tietoliikenneyhteyksiä.

Insta SafeLinkiin pohjautuvassa ratkaisussa tietoliikenteen suojaus toteutetaan asentamalla VPN Gateway -laitteet toimipisteiden ja niitä yhdistävän runkoverkon (WAN) väliin. Laitteet muodostavat välilleen vahvasti salattuja VPN-tunneleita, joiden läpi toimipisteiden välinen tietoliikenne kulkee.

Suomen puolustusvoimat käyttää Insta SafeLink:ia operatiivisissa järjestelmissä. Lisäksi Suomen kansallisena tietoturvaviranomaisena (NCSA-FI) toimiva Viestintävirasto on hyväksynyt tuotteen käytettäväksi kansallisen luokitellun tiedon suojaamiseen tasoilla luottamuksellinen (STIII) ja rajoitettu (STIV).

Tutustu lisää Insta SafeLinkiin