Turvallinen identiteetti

Identiteetti on yksi kyberturvallisuuden tärkeimmistä kulmakivistä. Henkilöiden, laitteiden ja palvelujen identiteettiin on voitava luottaa, jotta digitalisoituvan yhteiskunnan tarjoamat mahdollisuudet voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Henkilöiden tunnistautumisessa palveluihin ja organisaatioiden tietojärjestelmiin tarvitaan entistä turvallisempia ja helpompia ratkaisuja.

IoT-sovellusten myötä laitteiden digitaalinen identiteetti on nousemassa yhä keskeisempään rooliin ja suurten laitemäärien identiteetin hallinta edellyttää täysin uusia teknologisia ratkaisuja.

Tarjoamme turvalliseen identiteettiin liittyvät tuotteet, palvelut ja kokonaisratkaisut yli 30 vuoden kokemuksen tuomalla asiantuntemuksella ja alan viimeisimpiä teknologioita hyödyntäen.

Ota yhteyttä

Insta Service Desk
010 442 1680

Insta Certifier CA-tuote

Insta Certifier CA-tuote (Certificate Authority) on kokonaisratkaisu digitaalisten varmenteiden hallintaan korkeaa turvatasoa ja pitkää elinkaarta edellyttäville organisaatioille. Insta Certifieriin luottavat varmennetuotannossaan mm. viranomaiset sekä finanssi- ja  tietoliikennealan suuryritykset. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi pankkien ja operaattoreiden varmennepalveluympäristöt, yritysten tietoliikenneverkkojen ja IoT-järjestelmien turvaratkaisut sekä valtionhallinnon varmennepalvelut.

 • Saatavissa palveluna, tuotelisenssinä ja PKI-järjestelmätoimituksen osana
 • Kattavat turvaominaisuudet ja algoritmivalikoima, liitettävissä johtavien valmistajien HSM-turvamoduuleihin (mm. Thales, SafeNet)
 • Standardien mukaiset toiminnot ja rajapinnat varmenteiden hallintaan, mm. CMP, SCEP ja HTTP(S)
 • Sisältää OCSP Responder -toiminnallisuuden varmenteiden tilatiedon kyselyyn
 • Kehittyvä ja tuettu tuote, 10+ vuoden elinkaari

Lataa Insta Certifier data sheet

Lataa CA migration to Insta Certifier white paper

Varmennepalvelut

Tarjoamme varmenneratkaisut palveluna ISO 27001 -sertifioidusta palvelukeskuksestamme. Palveluun sisältyy mm. CA:n hallinnointi, varmenteiden elinkaaren hallinta sekä valvonta-, tuki- ja ylläpitopalvelut. Varmennepalvelu on vaivaton ja kustannustehokas tapa hankkia korkean turvatason varmenneratkaisu. Tarvittaessa toteutamme migraation asiakkaan olemassa olevasta PKI-järjestelmästä.

 • Online- ja offline- CA-toteutukset joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan
 • Sujuva käyttöönotto hyödyntäen Instan CA-palvelualustaa ja prosesseja
 • Mahdollisuus myös asiakaskohtaisiin toteutuksiin, auditoitavissa aina ST II -tasolle asti
 • Maantieteellisesti hajautettu, kahdennettu HA-arkkitehtuuri (High Availability) takaa korkean saatavuuden
 • Saatavissa 24/7/365 valvonta-, tuki- ja ylläpitopalvelut

HSM-tuotteet

Turvamoduuli (HSM, Hardware Security Module) on vahvasti suojattu laitteistopohjainen ratkaisu avainten hallintaan ja kryptografiseen prosessointiin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. PKI, digitaalinen allekirjoitus, salausavainten hallinta ja maksutapahtumien suojaaminen.

 • Toimitamme johtavien HSM-valmistajien tuotteet, mm. Thales ja SafeNet
 • Kattavat asiantuntija- ja tukipalvelut takaavat sujuvan käyttöönoton ja huolettoman elinkaaren
 • Syvällinen erityisosaaminen HSM:ien integroinnista PKI- ja avaintenhallintaratkaisuihin

PKI konsultointi- ja asiantuntijapalvelut

Aidosti turvallinen PKI on paljon muutakin kuin tekniikkaa. PKI-ratkaisun käyttöönottoon ja käyttöön liittyy erityisosaamista edellyttävää dokumentointia ja prosesseja, jotka ovat edellytyksenä auditoinnin läpäisylle ja vaaditun turvatason saavuttamiselle. Tarjoamme konsultointi- ja asiantuntijapalveluja, joilla varmistat PKI-investoinnin onnistumisen ja täyden hyödyn elinkaaren aikana.

 • PKI-ratkaisun suunnittelu ja toteutus
 • PKI-dokumentaation laadinta/konsultointi, esim. CP&CPS (varmennepolitiikka ja varmennekäytäntölausuma)
 • CA-avainten luontiseremoniat
 • PKI-ratkaisun käyttöönotto ja integrointi PKI:ta hyödyntäviin sovelluksiin
 • PKI-koulutukset, kuten PKI:n teoria ja sovellukset, PKI-järjestelmän käyttöönotto ja käyttö, eri PKI-tuotteet, PKI:ta hyödyntävät sovellukset jne.