Kyberturvan tilannetietoisuus

Organisaation tietoturvatilanteen jatkuva seuranta ja toimenpiteiden jäljitettävyyden varmistaminen edellyttävät kattavaa lokitiedon hallintaa. Lokienhallinta ja SIEM ovat keskeisiä työkaluja organisaation kyberturvallisuuden tilannekuvan muodostamisessa ja poikkeamatilanteiden hallinnassa.

Parhaillakaan teknisillä suojausratkaisuilla ei pystytä aukottomasti estämään hyökkäyksiä organisaatioiden järjestelmiin – olipa kyseessä sitten yrityksen sisäisen tietojärjestelmä, asiakkaille tuotettava palvelu tai miljoonia laitteita sisältävä IoT-järjestelmä. Tällaisten hyökkäysten havaitseminen ja nopea reagointikyky edellyttävät hyvin toteutettua lokienhallinta- tai SIEM-ratkaisua.

Lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisujen lisäksi tarjoamme niihin liittyviä konsultointi- ja asiantuntijapalveluja. Ratkaisut toteutamme aina alan johtavilla tuotteilla.

Ota yhteyttä

Insta Service Desk
010 442 1680

Lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisut

Toimitamme lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisut joko järjestelmätoimituksena asiakkaan omaan hallintaan tai palveluna Instan sertifioidusta palvelukeskuksesta.

 • Toimitamme ratkaisut kymmenien toteutusten tuomalla kokemuksella
 • Toimitusmallit joustavasti asiakkaan vaatimusten ja tarpeiden pohjalta, myös palveluna
 • Tuoteriippumaton toimittaja – autamme löytämään parhaan teknisen ratkaisun
 • Tuotesertifioiduilla asiantuntijoillamme vahva osaaminen alan johtavista tuotteista, esimerkiksi NetIQ Sentinel (Micro Focus) ja IBM Security QRadar

 

Lokienhallinta- ja SIEM konsultointi- ja asiantuntijapalvelut

Tarjoamme lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisujen lisäksi alan konsultointi- ja asiantuntijapalveluja.

 • Tarvekartoitukset
  • Integroitavien järjestelmien ja teknisten vaatimusten kartoitus
 • Vaatimusmäärittelyt
  • Sisältäen järjestelmän yleiskuvauksen, arkkitehtuurin ja liitettävät järjestelmät
 • Lokipolitiikat
  • Lokienhallinnan yleisperiaatteiden ja lokien elinkaarenhallinnan määrittely vaatimusten pohjalta
 • Evaluoinnit ja tuotevertailut
  • Evaluointi eri tuotteiden soveltuvuudesta asiakkaan tarpeeseen