Turvallisempaa liiketoimintaa kokonaisturvallisuuden asiantuntijapalveluilla

Insta laatii kantavia ratkaisuja asiakkaan organisaation turvallisuuden parantamiseen.

Tukeeko yrityksesi turvallisuustoiminta liiketoimintaasi? Oletko selvillä, mitkä asiat ovat yrityksesi jatkuvuuden kannalta vakavimmat turvallisuusriskit? Ovatko eri tilanteiden turvallisuuskäytäntönne dokumentoituja ja noudatettavissa?

Autamme selvittämään turvallisuutesi kokonaistilan ja laatimaan asianmukaiset suunnitelmat, jotta pääset turvallisuudessa tavoitteisiisi. Halutessasi huolehdimme myös kehitysprojektin läpiviennistä ja jalkautamme turvallisuuskäytännöt organisaatioosi. Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

Ota yhteyttä

Insta Service Desk
010 442 1680

Turvallisuustarkastukset ja -arvioinnit

Kokonaisturvallisuuden tarkastukset ja arvioinnit ovat nopea ja kattava keino löytää kustannustehokkaat tavat parantaa organisaation turvallisuuden tasoa. Kokonaisturvallisuuden tarkastuksessa organisaation turvallisuutta lähestytään viitekehyksen tai arviointikriteeristön kautta ja tarkastelussa huomioidaan organisaatiolle keskeiset turvallisuuden alueet.  Asiakkaan tarpeesta riippuen tarkastuksia voidaan suunnata turvallisuusjohtamisen ja turvallisuudenhallintajärjestelmän arviointiin, turvallisuusarkkitehtuurin arviointiin tai järjestelmien tarkastukseen.

Turvallisuussuunnittelu

Turvallisuussuunnittelussa laaditaan ratkaisuja Asiakkaan organisaation turvallisuuden parantamiseen. Turvallisuuden suunnittelutehtävät käynnistyvät uuden rakennuksen tai järjestelmän suunnittelutarpeesta tai tehdyn turvallisuustarkastuksen havaintojen pohjalta. Turvallisuussuunnittelun tehtäviä ovat turvallisuuden hallintajärjestelmän kehittäminen, turvallisuusratkaisuiden suunnittelu tai valvontajärjestelmän kehittäminen.

Toiminnan jatkuvuus ja varautuminen

Yritystoiminnassa jatkuvuuden ja varautumisen suunnittelu parantaa organisaation kykyä säilyttää kriittiset toiminnot myös häiriötilanteissa. Jatkuvuuden varmistamiseksi on keskeistä ylläpitää uhka- ja riskikartoituksia sekä käsitellä varautumistoimenpiteitä tehokkaasti. Nämä toimet luovat hyvän pohjan  häiriötilanteista toipumiseen ja mahdollistavat systemaattisen kriisi- ja poikkeustilannejohtamisen.

Turvallisuushankkeiden hallinta

Vaikuttavuuden ja taloudellisuuden kannalta ehkä kriittisin asia turvallisuuden kehittämisessä ovat tehokkaasti läpiviedyt turvallisuuden kehittämisen hankkeet. Organisaation turvallisuudesta vastaavat henkilöt ovat usein kiinni päivittäisten tehtävien hoitamisessa, eikä kehittämisprojektien läpivientiin ole riittävästi aikaa, välineitä ja resursseja. Tässä Instan kokeneet turvallisuus- ja projektijohtamisen ammattilaiset ovat erinomainen apu jämäköittämään hankkeiden läpivientiä.