Kyber- ja tietoturvaratkaisut

Kehitämme ja toimitamme kyber- ja tietoturvaratkaisuja, jotka suojaavat asiakkaidemme kriittisiä resursseja sekä parantavat havainnointi- ja reagointikykyä.

Toteutamme ratkaisuja, joissa yhdistyvät markkinoiden parhaat tuotteet ja teknologiat sekä 30 vuoden kokemus, osaaminen ja asiantuntemus.

Asiakkaitamme ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset organisaatiot, kuten finanssi-, tietoliikenne- ja energiasektorin yritykset, ministeriöt, puolustushallinto ja turvallisuusviranomaiset. Kotimaan lisäksi tietoturvatuotteitamme on käytössä yli 50 maassa.

Autamme asiakkaitamme hallitsemaan kyber- ja tietoturvariskejä, parantamaan toiminnan tehokkuutta sekä varmistamaan keskeytymätön toimintakyky kaikissa tilanteissa. Ydinosaamistamme ovat seuraavat kyber- ja tietoturvan osa-alueet:

 • Kriittisten resurssien suojaaminen kyberuhkilta
 • Henkilöiden, laitteiden ja palvelujen digitaalinen identiteetti
 • Tietoverkkojen ja organisaatioiden turvallinen yhdistäminen
 • Turvallisuuden tilannekuva ja poikkeamatilanteiden hallinta

Ota yhteyttä

 

Insta Service Desk
010 442 1680

Ota yhteyttä

Miksi Insta?

 30 vuoden kokemus kyber- ja tietoturva-alalla

Asiakkaina korkean turvatason organisaatiot

Ratkaisut palveluna sertifioidusta Insta palvelukeskuksesta

Takaamme 10+ vuoden elinkaaren ratkaisuille

Yli 70 kyber- ja tietoturvan asiantuntijaa

Ratkaisujamme

Insta Certifier CA-tuote

Insta Certifier CA-tuote (Certificate Authority) on kokonaisratkaisu digitaalisten varmenteiden hallintaan korkeaa turvatasoa ja pitkää elinkaarta edellyttäville organisaatioille.

Varmennepalvelut

Tarjoamme varmenneratkaisut palveluna ISO 27001 –sertifioidusta palvelukeskuksestamme. Palveluun sisältyy mm. CA:n hallinnointi, varmenteiden elinkaaren hallinta sekä valvonta-, tuki- ja ylläpitopalvelut.

Insta SafeLink VPN-ratkaisu

Insta SafeLink on kotimainen ST III/IV –hyväksytty VPN-ratkaisu (Virtual Private Networking) organisaatioiden yksiköiden ja toimipisteiden välisen tietoliikenteen vahvaan suojaamiseen.

Korkean turvatason VPN-palvelu

Tarjoamme ST III/IV -hyväksytyn Insta SafeLink VPN-ratkaisun myös palveluna, jolloin valvonta, hallinta sekä ylläpito tuotetaan Instan turva- ja laatusertifioidusta palvelukeskuksesta.

Datadiodit ja yhdyskäytäväratkaisut

Datadiodi on laite, joka välittää tietoliikennettä vain toiseen suuntaan. Datadiodiin pohjautuvalla yhdyskäytäväratkaisulla voidaan yhdistää eri turvatason verkkoja ja suojata resursseja, esimerkiksi turvaluokiteltua tietoa tai automaatiojärjestelmiä.

SOC-palvelu

Instan SOC-palvelu (Security Operations Center) suojaa kriittisiä IT-järjestelmiä tunnistamalla vaikeasti torjuttavat hyökkäykset ja muut uhkatilanteet. Palveluun sisältyy tietoturvatapahtumien monitorointi ja analysointi, hälytykset sekä tuki tietoturvapoikkeamista palautumiseksi.

Lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisut

Lokienhallinta ja SIEM (Security Information and Event Management) ovat korvaamattomia työkaluja organisaation kyberturvallisuuden tilannekuvan muodostamisessa ja poikkeamatilanteiden hallinnassa. Toteutamme ratkaisut joustavasti asiakkaan vaatimusten ja tarpeiden pohjalta alan johtavilla tuotteilla.

Tietoturvan tarkastuspalvelut

Tietoturvan tarkastuspalvelu on kohdennettu, tehokas palvelu tietojärjestelmien turvatason kehittämiseen. Palvelussa kartoitamme asiakkaan järjestelmissä piilevät heikkoudet ja haavoittuvuudet sekä tuemme niiden korjaamisessa vaadittavalle tasolle.

Esimerkkejä kyber- ja tietoturvaratkaisujemme asiakkaista ja referensseistä

Turvallinen identiteetti

Tarjoamme digitaalisen identiteetin hallintaan liittyviä tuotteita, palveluja ja kokonaisratkaisuja. Osaamisalueitamme ovat varmennepohjaiset ratkaisut sekä avainten- ja pääsynhallinta.

Toteuttamiamme ratkaisuja
 • Suuri kansainvälinen ratkaisutoimittaja:
  CA-palvelu turvakriittisten verkkolaitteiden varmennetuotantoon
 • Kansallinen varmenneviranomainen:
  PKI-kokonaisratkaisun toimitus, asiantuntijatuki ja ylläpito
 • Ministeriötason organisaatio:
  Konsultointi ja koulutus
 • Globaali tietoliikenneoperaattori
  PKI-kokonaisratkaisun toimitus, asiantuntijatuki ja ylläpito
 • Turvakriittinen viranomaistaho:
  PKI-kokonaisratkaisu ja ylläpito
 • Suuri finanssialan yritys:
  Laaja varmennepalveluympäristö
 • Globaali puolustusteknologiayritys:
  TETRA-verkon avaintenhallintaratkaisu
 • Globaali tietoliikennealan toimittaja:
  Instan CA-tuote osana teleoperaattoreille toimitettavaa turvaratkaisua

Verkkoturvallisuus

Verkkoturvallisuusratkaisumme yhdistävät organisaatioiden tietoverkkoja ja suojaavat kriittisiä resursseja. Tyypillisiä käyttökohteita ovat turvaluokiteltua tietoa käsittelevät järjestelmät.

Toteuttamiamme ratkaisuja

 

 • Turvakriittinen viranomainen:
  Datadiodeihin pohjautuva yhdyskäytäväratkaisu
 • Suuri ICT-palveluyritys:
  Palveluyrityksen toimipisteiden yhdistäminen STIII-tason salausratkaisulla
 • Turvakriittinen viranomaistaho:
  Laajan STIII-tason tietoliikenneverkon salausratkaisu
 • Maanlaajuinen palveluorganisaatio:
  Turvallinen verkottumisratkaisu jatkuvana palveluna
 • Turvakriittinen monialayritys:
  Turvallinen verkottumisratkaisu palveluna
 • Valtionhallinnon organisaatio:
  Laaja VPN-verkko palveluna

 

Kyberturvallisuuden tilannetietoisuus

SOC-palvelumme sekä lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisumme suojaavat kriittisiä IT-järjestelmiä, ylläpitävät kyberturvallisuuden tilannekuvaa ja tukevat poikkeamatilanteiden hallinnassa.

Toteuttamiamme ratkaisuja

 

 • Valtion virasto
  SOC-palvelu
 • Valtion virasto:
  Laaja keskitetyn lokienhallinnan ratkaisutoimitus, asiantuntijapalvelut ja ylläpito
 • Taloushallinnon ratkaisutoimittaja:
  Lokienhallinta/SIEM-ratkaisun toimitus
 • Turvakriittinen viranomainen:
  Lokienhallinta/SIEM-ratkaisun käyttöönotto
 • Suuri kotimainen monialayritys:
  Lokienhallintaratkaisun kokonaisprojektitoimitus + ylläpito
 • Suuri viranomaisorganisaatio:
  Lokienhallintaratkaisun toteutus osana laajempaa ratkaisutoimitusta
 • Tietoturvakriittinen viranomaistaho:
  SIEM-tuotteiden evaluointi sekä SIEM-ympäristön toteuttaminen
 • Valtionhallinnon organisaatio:
  Lokienhallintaratkaisu palveluna

Kyberturvallisuuden asiantuntijapalvelut

Kyberturvallisuuden asiantuntijapalvelumme auttavat asiakkaitamme varmistamaan kriittisten IT-järjestelmiensä tinkimätön turvallisuus.

Toteuttamiamme ratkaisuja
 • Energia-alan toimija:
  Tekninen tietoturvatarkastus asiakasrajapintaan suunnatulle tiedonvaihtojärjestelmälle
 • Viranomaisille toimituksia tekevä monialayritys:
  KATAKRIin pohjautuvan turvallisuussuunnitelman laatiminen
 • Globaali puolustusteknologiayritys:
  Common Criterian mukainen uhka- ja riskianalyysi sekä turvallisuussuunnitelma
 • Globaali tietoliikennetoimija:
  Tietoturvaläheinen ohjelmistokehitys globaalisti käytössä olevaan järjestelmään
 • Tietoturvakriittinen viranomaistaho:
  IDS-ratkaisun teknologiaevaluointi ja tuotevertailu
 • Energia-alan toimija:
  Turva-arkkitehtuurin vaatimustenmukaisuuden arviointi
 • Globaali teknologiatoimittaja:
  Maailmanlaajuisesti käytössä olevan tietoturvajärjestelmän ohjelmistokehitys
 • Kriittisen infrastruktuurin toimija
  Kokonaisturvallisuussuunnittelu ja -konsultointi

Olemme asiakkaidemme luotettu ja pitkäaikainen kumppani.
Tutustu Insta DefSecin referensseihin.

Kun haluat lisätietoa ratkaisuistamme,  ota yhteyttä. Autamme mielellämme!