Kokonaisarkkitehtuurin palvelut

Autamme kokonaisarkkitehtuu­rin ketterässä ja käytännönläheisessä soveltamisessa viemällä kokonaisarkkitehtuurityön luonnolliseksi osaksi päivittäistä toimintaa asiakkaidemme toimintaympäristöissä.

Kokonaisarkkitehtuuri ei ole pino huolella laadittuja dokumentteja tai kertaalleen suoritettava mallintamisharjoitus. Se on jatkuva lähestymistapa toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Organisaation toimintaprosessien ja teknologiaratkaisujen kehittäminen ei tapahdu yksittäisen prosessin tai tietojärjestelmän lähtökoh­dista käsin. Kehittämistä tulee ohjata organisaation kokonaishyödyn näkökulmasta ja perustuen kokonaisarkkitehtuurin muodostamaan isoon kuvaan.

Sovitamme asiakkaidemme liiketoiminnan vaatimukset sekä viimeisimmät informaatioteknologian tarjoamat mahdolli­suudet yhteen siten, että kokonaisarkkitehtuurista tulee osa päivittäistä toimintaa.  Asiakkaan ei tarvitse tuntea viitekehyksiä ja menetelmiä – me hyödynnämme parhaita käytäntöjä tilanteen ja halutun lopputuloksen vaatimalla tavalla.

Teoriasta käytäntöön

Konsulttiemme erikoisosaamista on niin asiakasorganisaation arkkitehtuuritoiminnan ja tietohallin­non organisointi kuin käytännön toimintamallien arviointi ja kehittäminen.  Eräs keskeinen osa toimintaamme on mentoroida ja johtaa kokonaisarkkitehtuurin parissa toimivia vastuuhenki­löitä. Pystymme tuomaan eri toimialoilla ja erilaisissa toimintaympäristöissä parhaiksi koettuja käytäntöjä osaksi arkkitehtuurityön ja tietojärjestelmäprojektien arkea.

Kokonaisarkkitehtuurikonsultointi voi koskea vallitsevaa tilaa tai esimerkiksi muutoshankkeen tuloksena syntyvää arkkitehtuuria. Tutustu myös muutoskonsultoinnin ja hankejohtamisen palveluihimme.