Infrastruktuurikonsultointi

Liiketoiminnan tarpeet ja -muutokset aiheuttavat usein jatkuvaa tarvetta uudistaa infrastruktuuria ja sen tarjoamia palveluja dynaamisesti ja usein nopealla aikataululla. Uusien liiketoimintaa tukevien infraratkaisujen käyttöönotto edellyttää kokemusta niiden teknologioista ja hallinnasta, sekä käyttöönottoon liittyvästä kokemusperäisestä johtamisesta. 

Infrastruktuuriin liittyvien kehitystoimien kokonaiskustannusten ja muuttuvien vaatimuksen hallinta edellyttää kokonaisvaltaista infraratkaisujen elinkaaren hallintaa. Kokeneet konsulttimme pystyvät monipuolisen kokemuksensa ansiosta suunnittelemaan ja ottamaan käyttöön infrastruktuuriratkaisuja laajoissa operatiivisissa ympäristöissä. Pystymme tuomaan eri toimialoilla ja erilaisissa toimintaympäristöissä hyväksi koettuja infraratkaisuja osaksi operatiivisten ympäristöjen päivittäistä toimintaa.

Eri ympäristöjen elinkaaren ja vaatimuksenmukaisuuden hallinta

Kokeneet konsulttimme selvittävät olemassa olevien ja tarjolla olevien infrastruktuuriratkaisujen mahdollisuudet sekä suunnittelevat niiden pohjalta asiakkaan vaatimuksia vastaavia kustannustehokkaita operatiivisia ympäristöjä.

Jatkuvan teknologian ja prosessien kehittämisen seurannan avulla varmistamme sen, että asiakas saa aina ajantasaisen tiedon elinkaaren eri vaiheissa olevien teknologiaratkaisujen kypsyydestä.

Onnistuneen käyttöönoton  varmistaminen

Nykypäivän vaatimat heterogeeniset infraratkaisut ovat haastavia kustannustehokkuuden näkökulmasta. Käyttöönottojen yhteydessä on tärkeätä varmistaa, että eri ympäristöt ja niiden yhteentoimivuus ovat vaatimusten mukaisia.

Korkean käytettävyyden ja tarvittaessa liikuteltavien konesaliympäristöjen käyttöönotto ja hallinta asettavat myös erityisiä vaatimuksia ja suunnitelmia tarvittavan palvelutason ja joustavan toiminnan takaamiseksi. Konsulttimme tukevat organisaatiosi käyttöönottohankkeen suunnittelua ja läpivientiä tarjoamalla näitä palveluita paikanpäällä asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Asiakkaamme kertovat meistä parhaiten. Tutustu referensseihimme.