Hankejohtaminen

Autamme organisaatioita vaativien tietojärjestelmähankkeiden valmistelussa, suunnittelussa, käynnistämisessä ja toteuttamisessa hyödyntäen laajoissa monitoimittajahankkeissa koeteltuja käytännön toimintamalleja.

Hankkeen laajuuden perusteellinen arviointi, oikeiden kumppaneiden ja teknologioiden valinta sekä hankkeen jakaminen tarkoituksenmukaisiin osakokonaisuuksiin luovat edellytykset onnistumiselle.

Hankkeen käynnistyksen ja suunnittelun aikana tehdyt virheet ja laiminlyönnit näyttelevät suurta roolia epäonnistuneiden tietojärjestelmähankkeiden kohdalla. Toisinaan tietojärjestelmähankkeen aikatauluun, kustannuksiin ja laatuun liittyvät ongelmat osoittautuvat ylitsepääsemättömiksi, jolloin hankkeen eteneminen osoittautuu mahdottomaksi.  Tietojärjestelmähankkeissa on lisäksi lukuisia tehtäväalueita, joiden onnistunut eteneminen vaatii organisointia, suunnittelua ja hallintaa siinä missä hankkeen kokonaisuuden johtaminenkin.

Hankkeen alussa luodaan perusta

Merkittävä osa epäonnistuneiden tietojärjestelmähankkeiden ongelmista johtuu hankkeen käynnistyksen ja suunnittelun aikana tehdyistä virheistä ja laiminlyönneistä. Esimerkiksi vaatimustenhallinta, muutoshallinta, laadun ja testauksen hallinta sekä hankkeen arkkitehtuurityö edellyttävät riittävää kokemusta käytännön systeemityöstä ja sen johtamisesta.

Asiakkaan tarpeesta riippuen voimme tarjota konsultaatioapua hankkeen käynnistämisessä tai tarjota asiakkaan käyttöön hankejohtajan, joka vastaa hankkeen johtamisesta sovitun ajan tai aina hankkeen loppuun saakka.

Konsulteillamme on monipuolinen ja kymmenien vuosien kokemus tietojärjestelmähankkeiden eri tehtävistä ja niiden johtamisesta. Sen myötä pystymme tarjoamaan organisaatiolle käytännön kokemuksiin perustuvaa tietoa ja menetelmiä kaikissa hankkeen vaiheissa.

Seinä edessä - Mitä tehdä, kun hanke on kriisissä?

Tietojärjestelmähanke voi ajautua kriisiin esimerkiksi aikatauluun, kustannuksiin ja laatuun liittyvien ylitsepääsemättömien ongelmien seurauksena.  Jo kriisin tunnustaminen riittävän aikaisessa vaiheessa on askel kohti tilanteen hallintaa ja muutosten käynnistämistä.

Tällaisissa tilanteissa autamme asiakkaitamme muodostamalla kriisiytyneestä hankkeesta tilannekuvan nopealla mutta syvällisellä analyysilla. Analyysi perustuu mm. sidosryhmien haastatteluun ja hankehistorian analysointiin esimerkiksi dokumentaation perusteella. Analyysin perusteella laadimme tarvittaville muutoksille toimintasuunnitelman, jonka toimeenpanoon osallistumme tarvittaessa nykyisen hankejohdon tukena tai johtamalla hankkeen uudelleen organisointia ja toimintatapojen muutosta. Osana uudelleen organisointia voimme tarjota asiakkaan käyttöön myös hankejohtajan, joka vastaa hankkeen johtamisesta sovitun ajan tai aina hankkeen loppuun saakka.

Osaamisemme

Konsulteillamme on monipuolinen ja kymmenien vuosien kokemus tietojärjestelmähankkeiden johtamisesta. Onnistuneen hankkeen läpivienti edellyttää rautaista ammattitaito kokonaisuuden ymmärtämisestä yksittäisten tehtäväalueiden hallintaan.

Osaamisemme ydintä ovat:
vaatimusten määrittely ja hallinta
muutoshallinta
laadunhallinta
testauksen hallinta
kokonaisarkkitehtuuri