Simulaatiopohjaiset koulutusjärjestelmät

Simulaattorit mahdollistavat vaativien tilanteiden kouluttamisen ja moninkertaistaa operatiivisen järjestelmän tehon parantamalla käyttöosaamista. Kyky ennakoida, tehdä oikeita päätöksiä ja reagoida nopeasti yllättäviin tilanteisiin saattavat tarkoittaa merkittäviä taloudellisia säästöjä, jopa säästyneitä ihmishenkiä.

Silloin kun laitteet ja osat ovat kalliita, korostuvat niiden käyttäjän ammattitaidon pienimmätkin erityisalueet. Simulaattoripohjaisten koulutusjärjestelmien avulla voidaan luoda harjoitustilanteita, joita muuten olisi hankalaa tai mahdotonta toteuttaa ilman, että vaarannetaan kalustoa tai kokemattomia, opettelevia aloittelijoita. Simulaatio tekee koulutuksesta turvallista ja kustannustehokasta.

Tehdyt harjoitukset dokumentoituvat raporteiksi, ja simulaattorit mahdollistavat harjoituksen toistamisen. Niiden avulla on helppoa antaa palaute harjoittelun kulusta ja löytää parannettavat osa-alueet. Ympäristön simulointiin perustuvilla koulutusjärjestelmillä pystytään parantamaan suorituskykyä ja toiminnallista osaamista aidoissa tilanteissa. Hyvästäkään järjestelmästä ei ole hyötyä, jos sen mahdollisuuksia ei tunneta eikä käyttöä hallita. Simuloimalla voidaan myös kokeilla uusia toimintamalleja ja harjoitella kansainvälistä yhteistyötä.

Harjoitusalueena koko Suomi

Instan SimCore-maisemavisuaalissa on automaattisesti generoitu tietokanta, joka perustuu numeeriseen kartta-aineistoon. Maaston muodot, tiet, rakennukset ja jopa kasvillisuus piirtyvät omille paikoilleen maisemaan automaattisesti. SimCore-maisemavisuaali sisältää sekä talvi- että kesämaiseman ja kattaa koko Suomen pinta-alan, siis noin 340 000 neliökilometriä.

Maisemavisuaalia voidaan käyttää työkaluna lähes kaikkeen, missä tarkoituksena on tarkastella ympäristöä. Mahdollisuudet ulottuvat järjestelmien käyttökoulutuksesta aina onnettomuuspaikkojen ja tehokkaimpien pelastusreittien simulointiin.

Ympäristö editoitavissa

Ympäristöä ja olosuhteita simuloivien sovellusten edellytetään esittävän maasto todenmukaisesti. Luonnon omien muotojen ja rakennetun infrastruktuurin tulee vastata todellisuutta mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tällaisten maisemaa piirtävien ohjelmistojen, maisemavisuaalien, kehittämisestä Installa on yli 30 vuoden kokemus. 

Instan SimCore-maisemavisuaalissa tietokanta on editoitavissa, mikä tarkoittaa mahdollisuutta lisätä, poistaa tai muokata maisemassa olevia elementtejä. Maisemaan voidaan 3D-mallien avulla helposti lisätä uusia rakennuksia tai niiden korkeuksia, kattokaltevuuksia ja jopa pintamateriaaleja voidaan muuttaa. Myös maaston tarkastelu eri korkeuksista sekä eri sää- ja valaistusolosuhteissa onnistuu simulaation avulla. Maisemavisuaali mahdollistaa lisäksi realistisen näkyvyyslaskennan.

Tämän kaltainen keinotodellisuus ei tarjoa vain kirjaimellisesti uusia näkökulmia, vaan mahdollistaa vaihtoehtojen, tilanteiden, ja skenaarioiden simuloinnin sekä karttamateriaalin kokonaisvaltaisen hyödyntämisen.

Simulaatiopohjaiset koulutusjärjestelmät ovat osa koulutusratkaisutarjontaamme. Niiden lisäksi tarjoamme esimerkiksi kyber- ja tietoturvakoulutusta.

Olemme asiakkaidemme luotettu ja pitkäaikainen kumppani. Tehtävänämme on auttaa heitä onnistumaan ja olemaan mestareita omilla kentillään. Tutustu referensseihimme.