Rikos-, petos- ja tiedusteluanalyysiratkaisut

Tieto lisää tuskaa vain silloin, kun sitä ei osata soveltaa osaksi käytännön toimintaa. Me osaamme ja tehtävämme on opastaa myös asiakkaitamme hyödyntämään omien järjestelmiensä tuottamaa informaatiota.

Olipa kyse pitkän aikajänteen tarkastelusta tai tarpeesta reagoida uusiin tietoihin nopeasti, Insta auttaa asiakkaitaan ymmärtämään järjestelmiensä tuottamaa dataa. Rikos-, petos- ja analyysiratkaisut tuovat esille järjestelmässä esiintyviä poikkeamia, joita analysoimalla voidaan esimerkiksi parantaa, kehittää ja tehostaa toimintaa, osoittaa väärinkäytöksiä tai reagoida ajoissa potentiaalisiin uhkatilanteisiin.

Salaisuudet esiin pinnan alta – analysoitu data osaksi operatiivista toimintaa

Tänä päivänä ongelma ei yleensä ole tiedon saatavuus. Dataa liikkuu enemmän kuin koskaan ja sen keräämiseen on olemassa erilaisia työkaluja. Haasteita kohdataan usein siinä, mitä pitäisi tutkia ja mitä sitten tehdään, kun vastauksia on saatu.

Tiedon arvo mitataan vasta silloin, kun sitä osataan hyödyntää strategiaa sekä taktista ja operatiivista työtä tukevana työkaluna. Silloin päästään raapaisua syvemmälle ja voidaan nähdä pinnan alle.

Osaamisemme kulminoituu analyysiprosessiin.  Autamme asiakasta ymmärtämään sen merkityksen ja opastamme rinnalla koko matkan aina analyysikysymyksistä operatiivisen toiminnan kehittämiseen. Palvelumme ei ole sidoksissa tiettyyn teknologiaan. Tarvittaessa autamme asiakasta kuitenkin valitsemaan tarkoituksenmukaisimmat välineet datan keräämiseen, analysointiin ja hyödyntämiseen.

Nopeaa reagointia reaaliaikaisen tiedon avulla

Tyypillisiä esimerkkejä nopeaa reagointia vaativista ympäristöistä ovat johtamistilanteet, hätä- ja hälytyskeskukset tai teollisuuden valvomot. Dataa on usein paljon ja sitä voidaan kerätä useista eri lähteistä. Esimerkiksi

 • Lokitiedoista
 • Puhelutiedoista
 • Äänitallenteista
 • Riskianalyyseistä
 • Sensoritiedoista
 • Käyttäjäaktiviteeteista
 • Yksiköiden välittämästä tiedosta

Lähteet voivat tuottaa dataa erikseen tai samanaikaisesti. Installa on kyky toteuttaa järjestelmiä, jotka tukevat kaikille käyttäjille yhteisen, reaaliaikaisen tilannekuvan muodostumista sekä päätöksien oikeaa ajoitusta.

Olemme johtamisjärjestelmäosaamisen kokenut ja näkemyksellinen edelläkävijä. Tutustu lisää johtamisen ratkaisuihin ja palveluihin. Olemme toteuttaneet myös Suomen uuden hätäkeskustietojärjestelmän Insta ResponseTM-tuoteperheemme avulla.

Rikostorjunnassa analyysi on prosessi

Rikostorjuntaratkaisut ovat käytännössä lähdetiedonhallintaa ja analyysi jo itsessään. Prosessi koostuu tyypillisesti tiedon esikäsittelystä, sen analysoinnista ja lopulta raportoinnista. Ratkaisun avulla kerätään tietoa, jolla todennetaan mahdollinen rikos- tai petosepäily. Analyysi tuottaa epäilyn tueksi kerätyn datan perusteella tiedon siitä, onko esimerkiksi korvauspäätökselle perusteita tai välitetäänkö tapaus syyttäjän harkittavaksi.

Ratkaisuja voivat hyödyntää esimerkiksi:

 • väärinkäytöksiä etsivät tahot
 • vakuutusyhtiöt
 • lainvalvontaa suorittavat viranomaiset
 • muut petostutkintaa tekevät toimijat
 • tahot, joiden tulee osoittaa oman toimintansa lainvoimaisuus

Digitalisaatioon ja tiedon sähköistymiseen liittyy myös uhkia. Kyberturvallisuus on tänä päivänä toimivan organisaation ja yhteiskunnan elinehto. Tutustu Kyberturvaratkaisuihimme.

 

Ongelmakohtien tunnistaminen on ensimmäinen askel kohti ratkaisua. Haluamme auttaa organisaatiotasi onnistumaan.  Tutustu konsultointi- ja asiantuntijapalveluihimme.

 

Tutustu Insta ResponseTM -tuoteperheeseen ja sen mahdollisuuksiin. Materiaalipankistamme voit myös ladata Coordinated Safety of Tomorrow -esitteen.