Johtamisjärjestelmät – oikea tieto oikeaan aikaan kaikissa olosuhteissa

Oikea-aikaisen reagoinnin ja päätöksenteon edellytys on mahdollisimman kattava tilannekuva. Sen luomiseen tarvitaan luotettavia hajautettuja ratkaisuja, joiden tiedonsiirtokyky, käytettävyys ja tietoturvallisuus täyttävät korkeimmatkin vaatimukset.

Instan ratkaisut ovat päätöksenteon työkaluja. Olemme kriittisten tietojärjestelmien erikoisosaaja ja rakentaneet turvallista yhteiskuntaa jo 60 vuoden ajan. Johtamis- ja koulutusjärjestelmäosaamisemme perustuu tiiviiseen yhteistyöhön puolustusvoimien kanssa jo vuosikymmenten ajalta. Kokemus tuo varmuutta.

Tyypillistä toimittamillemme johtamis- ja kokonaisjärjestelmille on verkostokeskeisyys, kansallinen sekä kansainvälinen yhteensopivuus, korkea tietoturva sekä sisäänrakennetut koulutusominaisuudet. Suunnittelemamme johtamisjärjestelmät integroidaan osaksi asiakkaan toimintaympäristöä.

Järjestelmiä kaikkiin turvallisuuskriittisiin ympäristöihin

Vaikka johtamisjärjestelmäosaamisemme juuret ovat puolustusvoimien järjestelmien suunnittelussa, toteutuksessa ja integroinnissa, olemme jo vuosia olleet vahva toimija yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden varmistamisessa. Suomen uusi hätäkeskustietojärjestelmä, ERICA, on osoitus kyvystämme soveltaa asiantuntijuuttamme turvallisen yhteiskunnan eri sektoreille.

Järjestelmiemme avulla johtamista ja päätöksentekoa voidaan tukea myös erilaisilla teollisuuden aloilla. Sen lisäksi, että ratkaisumme palvelevat kaikkia yhteiskunnan kriittiseen infrastruktuuriin sekä toiminta- ja suorituskykyyn vaikuttavia tahoja, tarjoamme työkaluja kaikille johtamisen tasoille operaatiokeskuksista kenttäjohtamiseen.

 Lue lisää hätäkeskusratkaisuistamme

  Tutustu puolustuksen johtamisjärjestelmiin

Yritysturvallisuuden johtamisjärjestelmät

Olemme toteuttaneet turvallisuusjohtamista tukevia johtamisjärjestelmiä asiakaskohtaisina toimituksina ja pilvipalveluina. Näistä esimerkkeinä ovat  poikkeamienhallintajärjestelmä HSE sekä kriisijohtamisratkaisu Sitman. Kehitämme parhaillaan myös uusia yritysturvallisuuden pilvipalveluita.
 

Kriisijohtamisen ja -viestinnän välineet

Kokonaistilanteen nopea ja reaaliaikainen hahmottaminen on avainasia kriisitilanteen hallinnassa ja organisaation nopeassa toipumisessa. Tilannekuvan nopea tuominen esimerkiksi organisaation johdon tietoisuuteen varmistaa, että päätökset tehdään todellisen ja ajantasaisen tiedon perusteella. Reaaliaikaisella viestinnällä vahvistetaan turvallisuutta ja yhteistyötä eri päätöksentekijöiden ja toimenpiteiden suorittajien välillä.

 

Nopea kriisipäätöksentekijöiden hälyttäminen ja ajantasainen, yhtenäinen tilannekuva ovat avaintekijöitä kriisijohtamisen onnistumiselle. Helppokäyttöinen ja luotettava Sitman-ratkaisumme mahdollistaa hälyttämisen ja tilannekuvan jakamisen ajasta ja paikasta riippumatta.

Poikkeamien hallinta

Poikkeamaraportointipalvelu HSE tuo huomattavaa työaikasäästöä ja tehokkuutta poikkeamien hallintaan. Raportoi poikkeama suoraan tapahtumapaikalta älypuhelimella tai tabletilla. Tee tutkinta ja vastuuta korjaavat toimenpiteet. Luo turvallisuuskierroksia ja -vartteja. Seuraa toimenpiteiden toteutumista. Hyödynnä järjestelmän raportit johtamisessa.

Johtamisjärjestelmiemme avulla voidaan tehostaa myös hälytyskeskusten ja valvomoiden toimintaa. Lue lisää.

Järjestelmän arvo mitataan käyttäjän kyvyllä hyödyntää sen ominaisuuksia. Johtamisjärjestelmissämme koulutusominaisuudet ovat sisäänrakennettuja. Tutustu lisää koulutusratkaisuihimme.