Johtamisen ratkaisut ja palvelut

Johtamisen ratkaisut tehostavat ja helpottavat päätöksentekoa, sillä vain reaaliaikainen tilannekuva mahdollistaa oikean reagoinnin. Näin resursseja säästyy sinne, missä niiden käyttö on tarkoituksenmukaista.

Vain oikean ja nopeasti liikkuvan tiedon perusteella voidaan tehdä tilannetta korjaavia, perusteltuja päätöksiä häiriötilanteessa. Mitä enemmän jää arvailujen varaan, sitä suuremmalla todennäköisyydellä olennaisia huomioita jää päätöksenteon ulkopuolelle, mikä voi vahingoittaa yritystä tai organisaatiota monella tasolla. Hyvällä ja tehokkaalla johtamisella minimoidaan taloudelliset haitat, säästetään aikaa, vähennetään loukkaantumisten riskiä tai toisinaan pelastetaan jopa ihmishenkiä.

Oikea tieto, oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan

Johtamisjärjestelmät edustavat Instan perinteisintä osaamista ja rakentavat turvallista tulevaisuutta. Häiriötilanteiden johtamisen ja päätöksenteon tehostamisen lisäksi johtamisjärjestelmämme tukevat toiminnan suunnittelua, toimeenpanoa ja reaaliaikaista johtamista tarjoten kattavan tilannekuvan kokonaisuudesta. Johtamisen ratkaisuilla oikea tieto tuodaan oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Jotta tämä onnistuu, tarvitaan hajautettuja ratkaisuja, joiden tiedonsiirto on luotettavaa kaikissa olosuhteissa ja joiden käytettävyys on korkealla tasolla.

Insta ResponseTM -tuoteperhe

Hätätilanteessa välitön ja oikea apu on avainasemassa. Suomen uuden hätäkeskustietojärjestelmän perustana toimiva Insta ResponseTM -tuoteperhe edustaa uusinta johtamisjärjestelmäosaamistamme.

Insta ResponseTM luo kaikille käyttäjille yhden yhteisen tilannekuvan, mikä vähentää suullisen kommunikaation tarvetta ja säästää aikaa.

Tutustu uraauurtavaan hätä- ja hälytyskeskusratkaisuumme

Suomen puolustusvoimien strateginen kumppani

Puolustusvoimien operatiivisten tietojärjestelmien on oltava taistelunkestäviä ja toimittava luotettavasti olosuhteissa, joissa tietoliikenneyhteyksien laatu ja olemassaolo vaihtelevat ajan kuluessa ja joissa järjestelmiin pyritään vaikuttamaan tietoverkkojen kautta.

Insta on Suomen puolustusvoimien strateginen kumppani. Olemme tehneet johtamisjärjestelmiä puolustuskäyttöön jo lähes 60 vuoden ajan.

Lue lisää puolustusratkaisuistamme

Insta DefSec – asiakkaita

 • Puolustussektori
 • Valtionhallinto
 • Julkinen sektori
 • Maakunnat
 • Kunnat ja kaupungit
 • Poliisi
 • Pelastustoimi
 • Siviili-ilmailu
 • Hätä- ja hälytyskeskukset
 • Tuotantolaitokset
 • Korkeaa turvallisuustasoa vaativat yritykset
 • Kotimaiset ja kansainväliset järjestelmätoimittajat
 • Turvallisuusviranomaiset
 • Pankit
 • Tulli

Asiantuntijamme kertovat alan ajankohtaisista aiheista blogissamme. Lue blogeja 

Olemme asiakkaidemme luotettu ja pitkäaikainen kumppani. Tehtävänämme on auttaa heitä onnistumaan ja olemaan mestareita omilla kentillään. Tutustu referensseihimme.