Insta ResponseTM -tuoteperhe

Insta ResponseTM -tuoteperhe on ensimmäinen ratkaisu, joka vastaa kaikkien turvallisuussektorilla toimivien tahojen tarpeisiin. Yhtenäinen alusta tehostaa niin hätäkeskusten, pelastustoimen, poliisin, rajaturvallisuuden, ensihoidon, sosiaalitoimen kuin turvallisuusalan yritystenkin toimintaa ja vastaa eri tahojen haastaviin vaatimuksiin. Viranomaisten saumaton yhteistyö hätätilanteessa saattaa oikean avun paikalle nopeammin ja pelastaa ihmishenkiä.

Insta ResponseTM mahdollistaa kaikkien toimintaketjussa olevien resurssien optimaalisen hyödyntämisen. Virtuaalisen hätä- tai hälytyskeskuksen avulla hätäilmoitukset voidaan normaalitilanteissa käsitellä paikallisesti, mutta ruuhkan ilmetessä muut keskukset tukevat ruuhkautunutta keskusta automaattisesti. Näin minimoidaan ilmoitusten ruuhkautuminen ja tehtävä voidaan välittää kentällä oleville yksiköille nopeasti.  Insta ResponseTM myös yhtenäistää käytäntöjä ja ohjaa ilmoituksen vastaanottajaa tekemään mahdollisimman oikean riskinarvion.

Hätätilanteessa välitön ja oikea apu on avainasemassa. Insta ResponseTM luo kaikille käyttäjille yhden yhteisen tilannekuvan, mikä vähentää suullisen kommunikaation tarvetta ja säästää aikaa.

Insta ResponseTM -tuoteperheen ominaisuuksia:

 • Täyttää kriittisen toimintaympäristön tiukat saatavuusvaatimukset
 • Hätäkeskukset muodostavat yhden yhteisen virtuaaliympäristön, joka estää ruuhkautumista tehokkaasti
 • Vastaa kaikkien public safety -toimialan edustajien tarpeisiin
 • Innovatiiviset kenttäjohtamisen ja tehtävien hallinnan työkalut

 

Katso esittelyvideo

 

Insta Response Client

Insta ResponseTM -tuoteperhe koostuu kolmesta osasta, joista Insta Response Client on suunniteltu vastaamaan erityisesti turvallisuusviranomaisten reaaliaikaisesti 24/7 toimivien hätä- ja johtokeskusten vaativiin tarpeisiin. Insta Response Clientin ominaisuudet on optimoitu palvelemaan hätäkeskusten ilmoituksen vastaanottoa, tehtävän seurantaa ja vuoron johtamista. Insta Response Clientin avulla on mahdollista verkottaa useita hätä- ja johtokeskuksia, jolloin esimerkiksi työkuorman jakaminen eri keskusten välillä tapahtuu automaattisesti.

Insta Response Clientin erityisominaisuuksia ovat:

 • Integroidut kommunikaatiotyökalut
 • Ilmoituksen koordinoitu vastaanotto ja järjestelmäavusteinen tehtävänvälitys
 • Yhteinen tilannekuva
 • Kenttätoiminnan tuki

Insta Response Portal

Insta Response Portal on verkkopohjainen johtamisratkaisu hallinnollisen tiedon käsittelyy. Se koostuu useista eri johtamistarkoituksiin suunnitelluista työkaluista, jotka voidaan jakaa kolmeen kategoriaan:

 • Perustiedon hallintatyökalut
 • Työnjohdolliset työkaulut
 • Hallinnollisten tehtävien operatiiviset työkalut

Tämän lisäksi Insta Response Portal on turvallisuustoimijoiden sekä heidän sidosryhmiensä tarpeisiin suunniteltu tiedonjakoportaali. Integroituna Insta Responseen se tarjoaa jatkuvan pääsyn tarvittaviin tietoihin ja mahdollistaa niiden hallinnoinnin. Yksi yhteinen tilannekuva parantaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Insta Reponse Portalin erityisominaisuuksia ovat:

 • Tiedon nopea ja helppo jakaminen viranomaisten ja muiden toimijoiden välillä
 • Työnjohdon operatiivisen tiedon hallinta
 • Kehitys- ja raportointityökalut
 • Moderni ja helppokäyttöinen työkalu järjestelmän pohjatietojen hallinnointiin

Insta Response Field

Insta Response Field on olennainen osa auttamisketjua. Se integroi hätäkeskustoiminnan ja kenttäyksiköt saumattomaksi kokonaisuudeksi tehostaen ja nopeuttaen toimintaa. Insta Response Field tarjoaa innovatiiviset työkalut kenttäyksiköiden johtamisen tarpeisiin vaativissa olosuhteissa. Työkalujen avulla kriittinen tieto voidaan välittää luotettavasti viranomaisten välillä.

Insta Response Field erityisominaisuudet:

 • yksikkö ja tehtävätilannekuva
 • yksikön työturvallisuuden tuki
 • automaattinen tietojen raportointi osaksi tapahtumaraporttia

Lataa Coordinated Safety of Tomorrow -esite ja lue lisää Insta ResponseTM -tuoteperheestä.

Insta ResponseTM on Suomen uuden hätäkeskustietojärjestelmä ERICAn perusta. Tutustu ERICAan tarkemmin.