Hätäkeskusratkaisut

Tehokas ja luotettava hätäkeskustoiminta on yksi turvallisen yhteiskunnan peruspilari. Järjestelmät ja palvelut, joihin hätäkeskustoiminta tukeutuu, ovat erittäin kriittisiä ja niihin kohdistuu tiukat saatavuus- ja luotettavuusvaatimukset.

Insta DefSecin hätäkeskusratkaisujen kehityksen keskeisiä lähtökohtia ovat olleet toimintakyvyn säilyttäminen ruuhka- ja häiriötilanteissa. Tämä on tarkoittanut äärimmäisen tiukkojen tietoturva-, laatu- ja luotettavuusvaatimusten huomiointia sekä kehittämisvaiheessa että kiinteänä osana valmista ratkaisua. Ratkaisumme on suunniteltu täyttämään hätäkeskustietojärjestelmän kriittiset vaatimukset 24/7.

Hätäkeskustietojärjestelmä ERICA

Hätäkeskusratkaisullamme on toteutettu Suomen uusi hätäkeskustietojärjestelmä, ERICA. ERICA-järjestelmä on kiinnostanut myös kansainvälisiä turvallisuusviranomaisia. Instan hätäkeskusratkaisujen tarjoamat mahdollisuudet ovat antaneet vastauksia siihen, kuinka suomalaisesta moniviranomaisyhteistyöstä voidaan ammentaa tehokkuutta myös rajojemme ulkopuolella käytettäviin ja kehitettäviin toimintamalleihin. 

Tutustu lisää ERICAan referensseissämme

Lataa ERICA-esite

Perustana Insta ResponseTM -tuoteperhe

Insta ResponseTM -tuoteperheen kehityksen keskeinen lähtökohta on ollut toimintakyvyn säilyttäminen ruuhka- ja häiriötilanteissa. Tämä on tarkoittanut äärimmäisen tiukkojen tietoturva-, laatu- ja luotettavuusvaatimusten huomiointia sekä kehittämisvaiheessa että kiinteänä osana valmista ratkaisua. Insta ResponseTM on suunniteltu täyttämään hätäkeskustietojärjestelmän kriittiset vaatimukset 24/7.

Tuoteperhe tarjoaa uudenlaista lisäarvoa niin pienille turvallisuusorganisaatioille kuin maanlaajuiselle viranomaisyhteistyöverkostollekin, sillä ratkaisu vastaa kaikkien public safety -toimialan edustajien tarpeisiin. Tuoteperheen vahvuutena on yhtenäinen alusta, jonka ansiosta Insta ResponsenTM -tuotteet integroituvat saumattomasti toisiinsa. Ratkaisu tukee myös avoimia, turvallisuusviranomaisten ja muiden turvallisuusalan toimijoiden käytössä olevia rajapintoja, mikä helpottaa muihin järjestelmiin liittymistä.

Katso esittelyvideo ja lue lisää Insta ResponseTM -tuoteperheestä

Lataa Coordinated Safety of Tomorrow -esite

Insta ResponseTM soveltuu myös hälytyskeskusten ja valvomojen toiminnan tehostamiseen. Tutustu lisää tuoteperheen mahdollisuuksiin.

Olemme johtamisjärjestelmien erikoisosaaja 60 vuoden kokemuksella.
Lue lisää johtamisen ratkaisuista ja palveluista.