Hälytyskeskus- ja valvomoratkaisut

Tilanteen tasalla oleminen ja oikea-aikainen reagointi ovat keskeisessä roolissa minkä tahansa organisaation turvallisuuden rakentamisessa. Hälytyskeskus- ja valvomoratkaisumme ovat kustannustehokkaita työkaluja esimerkiksi prosessivalvomoiden tai hälytyskeskuspalveluita tarjoavien yritysten toiminnan tehostamiseen.

Nopea ja tarkoituksenmukainen tiedonvälitys sekä oikea reagointi ovat avaintekijöitä organisaation toimintavarmuuden ylläpitämisessä. Hälytyskeskus- ja valvomoratkaisumme mahdollistavat organisaation järjestelmistä kerätyn tiedon käsittelyn ja reagointia vaativien tehtävien välittämisen oikeille tahoille tehokkaasti.  

Väestön ikääntyessä hälytyskeskus- ja valvomotoiminnan kysyntä lisääntyy ja sen avulla voidaan tarjota uudenlaisia palveluja muun muassa hoiva-alalle. Teollisuuden saralla kyberuhat on huomioitava entistä voimakkaammin turvallisuussuunnittelussa.

Ratkaisumme tarjoavat kustannustehokkaita toimintamalleja monille eri sektoreille, ja vahvan turvallisuusosaamisemme avulla pystymme rakentamaan asiakkaan tarpeisiin parhaiten vastaavan kokonaisuuden.

Perustana Insta ResponseTM

Ratkaisuissamme käytetään Insta ResponseTM –tuoteperhettä, joka on myös Suomen uuden hätäkeskustietojärjestelmän perusta. Tuoteperheen avulla voidaan muun muassa estää keskusten ja valvomoiden ruuhkautumista vikatilanteissa, sillä hälytys- ja valvomotoiminta voidaan keskittää virtuaalisiin hälytyskeskuksiin tai ratkaisu voidaan toimittaa palveluna, jolloin organisaation omat resurssit säästyvät sen ydintoimintaan.

Hälytys- ja valvomokeskusratkaisujamme sovellusalueita ovat esimerkiksi:

  • IoT
  • Prosessivalvomot
  • Hoiva-ala
  • Hälytyskeskuspalvelut

Ratkaisujamme tukee vahva johtamisjärjestelmäosaaminen sekä kyber- ja tietoturva-asiantuntemus.

Hyötyjä asiakkaalle:

  • Kustannustehokkuus
  • Monimuotoinen asiakasprosessien tuki
  • Valvomoiden keskittäminen
  • Sensorituki
  • Integroitu valvonta
  • Analyysit ja raportit

Kokonaisturvallisuuden erikoisosaamistamme on mahdollista hyödyntää myös konsultointi- ja asiantuntijapalveluina.

 

 Insta ResponseTM -tuoteperhe on Suomen uuden hätäkeskustietojärjestelmän perusta. Lue lisää

Olemme korkean kyberturvallisuuden erikoisosaaja. Asiakkaitamme ovat erityisesti organisaatiot, joiden tietoturvavaatimukset ovat kriittisellä tasolla. Tutustu lisää kyberturvaratkaisuihimme