3D-visualisointiratkaisut

3D-visualisointi parantaa suunnittelun ja koulutuksen tuloksellisuutta.

3D-visualisoinnin avulla voidaan konkretisoida vasta suunnitteluvaiheessa olevia alueita, tehtaita, satamia ym. kokonaisuuksia näkyviksi, ajan ja tilan osalta realistisiksi kokonaisuuksiksi, joita voi kommentoida eri näkökulmista tai joissa toimimista voi opetella ja harjoitella etukäteen – ennen kuin rakennusprojekti on vielä valmis.

Kyseeseen voi tulla myös jonkin jo olemassa olevan kokonaisuuden uudistaminen. Uusia järjestelyitä voidaan testata ja arvioida virtuaalisessa 3D-ympäristössä konkreettisesti ja tehokkaasti. Erilaisten turvallisuuden riski- ja uhkaskenaarioiden vaikutusten arviointiin ja tilannejohtamisen harjoitteluun sekä turvallisuusjärjestelyiden suunnitteluun 3D-visualisointi on hyvä ja vaikuttava työkalu.

Visualisointia voidaan hyödyntää esimerkiksi suoraan tietokoneen näytöltä tai VR-lasiratkaisuilla. Niihin voidaan yhdistää lisätyn todellisuuden AR-ratkaisuja mukaan.

3D-visualisointiratkaisuilla voidaan parantaa ja uudistaa suunnittelua, koulutusta, harjoittelua ja sidosryhmäviestintää. Ne voivat luoda myös esimerkiksi käyttöliittymäratkaisuja.

Toimimme asiantuntijakumppanina 3D-visualisointiratkaisujen arvioimiseen. Tarjoamme myös palveluna 3D-visualisointiratkaisuja turvallisuussuunnitteluun, -koulutukseen ja –harjoitteluun. Lisäksi toteutamme asiakaskohtaisia 3D-koulutussovelluksia esim. käyttö- ja operaattorikoulutukseen.

Käyttö- ja operaattorikoulutusten 3D-sovellukset

Monimutkaisten teollisuuslaitosten käytön kouluttaminen eri taustoista ja koulutustasoilta tuleville loppukäyttäjille on vaativa tehtävä. Sitä voidaan tukea laitosten 3D-mallien pohjalta erilaisilla koulutusohjelmistoratkaisuilla. Niiden avulla pystytään jo laitosten suunnitteluvaiheessa viemään tulevat operaattorit tutustumaan laitoksiin ja niiden järjestelmiin todelliselta näyttävässä virtuaalisessa 3D-ympäristössä. Ympäristöön voi tutustua tietokoneen näytöltä tai virtuaalilaseja (VR-lasit) hyödyntäen. Sovelluksissa voidaan demonstroida ja analysoida erilaisia käyttö- ja vikatilanteita. Sovelluksemme mahdollistavat laitostoimittajien itsenäisen sovelluksen käytön. Käyttötarve voi olla myös laitosten turvallisuus- ja seisokkikoultusten mahdollistaminen 3D -ympäristössä. Luotua 3D-ympäristöä voidaan hyödyntää myös lisätyn todellisuuden (AR) ratkaisujen luomisessa.

3D-visualisointia hyödyntävät harjoitustoiminnan ratkaisut

Kriisitilanteiden johtamista voidaan harjoitella hyödyntäen virtuaalisia 3D-harjoitusympäristöjä. Voimme mallintaa esimerkiksi valittuja maantie-, raide- ja lentoliikenteen solmukohtia, teollisuuslaitoksia ja -alueita tai satama-alueita. Mallinnettuja alueita hyödyntäen voidaan laatia realistisia skenaarioita, joita voidaan harjoitustilanteissa toteuttaa vaihtoehtoisia polkuja reaaliaikaisesti ja harjoittelijoiden valintojen perusteella. Näin voidaan tukea kartta- ja työpöytäharjoituksia, tilannejohtamisharjoituksia sekä laatia videoanimaatioaineistoja esimerkiksi verkkokoulutusaineistojen osaksi.

 

Turvallisuussuunnittelua tukevat 3D-visualisointiratkaisut

3D-visualisointia voidaan hyödyntää kaava- ja rakennesuunnitelmia tehtäessä. Uudet kaava-alueet voidaan visualisoida ja tunnistettuja keskeisiä riskiskenaarioita voidaan visualisoida ja arvioida yhdessä suunnitteluun osallistuvien tahojen sekä pelastus-, turvallisuus- ja ympäristöviranomaisten kanssa. Näin voidaan saavuttaa entistä laadukkaampia riski- ja uhka-arviointituloksia ja pystytään tekemään vaativista ja kriittisistä suunnittelun kohdealuista ennakoiden entistä turvallisempia.

Samoja periaatteita voidaan hyödyntää myös vaativien teollisuusalueiden tai vastaavien kokonaisuuksien turvallisuussuunnittelussa. Tällöin vaihtoehtoisia toteutusmalleja voidaan vertailla jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi tässä vaiheessa luotuja malleja voidaan hyödyntää jatkossa toteutettujen alueiden ja ratkaisujen käyttäjäkoulutuksiin ja häiriötilanneharjoituksiin. 3D-visualisointi sopii hyvin isoja toiminnallisia kokonaisuuksia toteuttavien yritysten (logistiikan järjestelmät, rakennuskohteet ym.) liiketoimintaprosessin osaksi tukemaan turvallisuussuunnittelua ja koulutusta läpi oman sisäisen suunnitteluprosessin ja asiakasrajapinnassa tapahtuvan myynti-, toimitus- ja jälkimarkkinointiprosessin.

Luotuja malleja ja ympäristöjä voidaan hyödyntää myös laajasti markkinoinnissa ja sidosryhmäviestinnässä.

3D-visualisointialustat

Hyödynnämme palveluidemme tukena tapauskohtaisesti eri 3D-visualisointialustoja. Käytössä ovat mm. avoimen lähdekoodin Unity-ohjelmisto sekä VBS-valmisohjelmisto. Installa on lisäksi oma, erityisesti puolustussektorin tarpeisiin ja vaativaan viranomaiskäyttöön suunnattu SimCore®-maisemavisuaali.

 

Tutustu simulaatiopohjaisiin koulutusjärjestelmiimme

Olemme johtamisjärjestelmien erikoisosaaja 60 vuoden kokemuksella.
Lue lisää johtamisen ratkaisuista ja palveluista.

Ongelmakohtien tunnistaminen on ensimmäinen askel kohti ratkaisua. Haluamme auttaa organisaatiotasi onnistumaan.  Tutustu konsultointi- ja asiantuntijapalveluihimme.