Datakeskeiset ratkaisut ja edistynyt analytiikka

Hyödynnä datan huikeat mahdollisuudet organisaatiosi menestyksessä. Halusitpa tehostaa nykyistä toimintaa tai luoda uutta liiketoimintaa, analytiikan kautta data saadaan puhumaan juuri sinun liiketoimintasi kieltä.

Pystyt tekemään olennaiseen tietoon perustuvia päätöksiä aina kentältä johtoryhmään asti. Asiantuntemuksemme kattaa kaiken olennaisen aina fyysisen maailman sensoroinnista ja automaatiojärjestelmistä datan tallentamiseen, prosessointiin ja älykkäiden järjestelmien rakentamiseen. 

 

Ota yhteyttä

Pekka Savolainen
+358 50 548 4014

 

Edistynyt analytiikka mahdollistaa tiedolla johtamisen

 

Uuden liiketoiminnan luomiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen tarvitaan toimiva innovaatioprosessi, jotta organisaatio voi lunastaa täyden potentiaalin. Prosessissa idea muutetaan konkreettiseksi liiketoimintahyödyksi yhdistämällä toimiala- ja teknologiaosaamisemme.

Datakeskeiset ratkaisut ja edistynyt analytiikka ovat käytännön työkalut, joilla innovaatioprosessi toteutetaan ensimmäisestä konseptista jatkuvasti kehittyväksi tietoturvalliseksi lopputuotteeksi.

Paranna kilpailukykyäsi datan avulla

Edistynyt analytiikka tehostaa toimintaa. Teet asioita liiketoiminnassanne pienemmillä kustannuksilla, turvallisemmin ja laadukkaammin – eli paremmin kuin kilpailijanne.

 • Optimoi liiketoimintaa
 • Validoi kehitystoimenpiteet käytännössä
 • Luo selkeä kokonaisnäkyvyys haluamiisi asioihin

 

Löydä yrityksesi piilotettu kilpailuetu

Edistynyt analytiikka auttaa valjastamaan datan uuden liiketoiminnan ja yrityksen kasvun moottoriksi.

 • Rakenna edelläkävijänä uusia tuotteita ja palveluja
 • Erotu kilpailijoistasi hyödyntämällä käytössäsi olevaa dataa
 • Kerää tietoa tuotteen käyttäjien toiminnasta tuotekehityksen avuksi

 

Palvelumme

 

Workshopit

Oikeiden kysymysten tai haluttujen ratkaisujen etsiminen voidaan aloittaa workshopilla, joka räätälöidään yrityksenne tarpeita vastaavaksi. Workshop voi pureutua analytiikkaratkaisujen mahdollisuuksien avaamiseen ja niiden hyötyjen pohtimiseen oman liiketoiminnan näkökulmasta, tai keskittyä innovaationäkökulman kautta esimerkiksi uusien liiketoimintaideoiden tunnistamiseen.

Workshopin avulla voidaan antaa perusymmärrys edistyneen analytiikan aihealueesta ja helpottaa organisaation sisäisen keskustelun ja innovoinnin käynnistämistä. Mahdollista on myös kerätä yhteen yrityksen keskeiset sidosryhmät, kuten toimialaosaajat tai asiakkaat erilaisten edistyneen analytiikan mahdollisuuksien tunnistamiseksi. Fasilitaattorin avulla voidaan tavoittaa ennakkoluulottomasti erilaisia analytiikan luomia mahdollisuuksia ja arvioidaan niiden vaikutuksia esimerkiksi potentiaalisten hyötyjen ja kustannusten kautta.

Konseptin testaus

Konseptin testauksen tavoitteena on varmistaa idean liiketoiminnallinen hyöty ennen isompia investointeja, arvioida ratkaisun toimivuutta sekä tuottaa lisätietoa päätöksenteon tueksi. Datakeskeisessä konseptin testauksessa analytiikan algoritmi opetetaan tyypillisesti yrityksen olemassa olevan datamassan sekä mahdollisesti ulkoisen datan avulla. Näin voidaan testata ideaa ja mahdollisuuksia saavuttaa tavoitellut hyödyt.

 

Konseptia voidaan testata myös fyysisen prototyypin avulla. Prototyyppi voi olla esimerkiksi uudenlainen älykäs tuote tai IoT-ratkaisu. Testauksen avulla voidaan validoida ratkaisun tekninen toimivuus tai kerätä asiakkaiden palautetta. Samalla opitaan paljon ympäristön vaatimuksista.

Data-analytiikka ja tiedon visualisointi

Data-analytiikka ja tiedon visualisointi ovat keinoja käsitellä olemassa olevaa ja tyypillisesti eri IT-järjestelmiin eriytynyttä datamassaa. Kuvailevan analytiikan avulla voidaan esittää tapahtuneita ilmiöitä, diagnosoiva analytiikka puolestaan mahdollistaa tapahtumien syy-seuraussuhteiden tunnistamisen. Datasta muodostuu paremmin jäsenneltyä ja ymmärrettävämmin visualisoitua informaatiota, joka voi esimerkiksi vastata jo olemassa oleviin liiketoiminnan kannalta olennaisin kysymyksiin tai tarjota täysin uusia näkökulmia hyödynnettäväksi.

Datakeskeiset järjestelmät

Datakeskeisten järjestelmien toteuttaminen sisältää koko järjestelmän määrittelyn, suunnittelun ja toteutuksen. Toteutamme datakeskeisiä, tietoturvallisia järjestelmiä isojen datamassojen käsittelyyn käyttöliittymineen ja sidosryhmätyökaluineen pilvi- ja paikallisiin ympäristöihin. Datakeskeiset järjestelmät yhdistävät yhteen tietovarastoon tietoa useista eri lähdejärjestelmistä integraatioiden kautta, prosessoivat tietoa esimerkiksi edistyneen analytiikan algoritmien keinoin ja vievät tietoa edelleen muihin IT-järjestelmiin.

Edistynyt analytiikka

Edistyneen analytiikan ratkaisuiden perusajatuksena on opettaa historiadatalla malleja, jotka pystyvät nykyhetken datan perusteella ennustamaan mallinnettuja asioita. Edistyneen analytiikan aihepiirit kattavat esimerkiksi matemaattiset mallit, tilastomatematiikan, koneoppimisen, neuroverkot, syväoppimisen ja keinoälyn.

 

Ennakoivan analytiikan avulla voidaan ennakoida tulevia tapahtumia ja ohjaileva analytiikka mahdollistaa automatisoidun päätöksenteon ja eri etenemismallien luomisen. Hyödyntämisalueita ovat mm ennakoiva huolto, videoanalytiikka, tekstianalytiikka, laadun ennustaminen, järjestelmän ohjauksen optimointi ja virtuaaliset sensorit.

 

Insta DefSec – asiakkaita

 • Puolustussektori
 • Valtionhallinto
 • Julkinen sektori
 • Maakunnat
 • Kunnat ja kaupungit
 • Poliisi
 • Pelastustoimi
 • Siviili-ilmailu
 • Hätä- ja hälytyskeskukset
 • Tuotantolaitokset
 • Korkeaa turvallisuustasoa vaativat yritykset
 • Kotimaiset ja kansainväliset järjestelmätoimittajat
 • Turvallisuusviranomaiset
 • Pankit
 • Tulli