Insta DefSec - Referenssejä

Olemme asiakkaidemme luotettu kumppani.  Autamme asiakkaitamme onnistumaan ja olemaan mestareita omilla areenoillaan. Olemme saaneet kiitosta muun muassa vahvasta osaamisestamme, yhteiseen maaliin tähtäävästä asenteestamme, aidosta halusta ratkaista asiakkaidemme ongelmia ja hyvästä yhteishengestä. Perheyrityksen tunnelma välittyy toiminnassamme ja ohjaa arvojamme.

Referenssit

Insta DefSec toimittaa Suomen uuden hätäkeskustietojärjestelmän, ERICAn

22.01.2017

Tulevaisuuden hätäkeskustoiminnan kehittämiseksi Hätäkeskuslaitos käynnisti vuonna 2008 yhdessä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa toiminnan ja'...

Hätä- ja hälytyskeskusratkaisut> Insta DefSec> Referenssit>

Tekninen tietoturvatarkastus Fingridille

18.01.2017

Insta toteutti Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n pilvipalveluna toimivalle, asiakasrajapintaan suunnatulle tiedonvaihtojärjestelmälle'...

Insta DefSec> Kyber- ja tietoturva> Referenssit>

Keskitetty lokienhallintaratkaisu Maanmittauslaitokselle

17.01.2017

Insta DefSecin osaajat toimivat asiantuntijoina ratkaisun käyttöönotossa sekä tukevat asiakasta tuotantovaiheessa järjestelmän ylläpidossa ja'...

Insta DefSec> Kyber- ja tietoturva> Referenssit>

Fingrid valitsi Instan kumppanikseen tietoturvatarkastuksissa

21.04.2016

Insta DefSec Oy ja Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ovat solmineet kaksivuotisen puitesopimuksen koskien tietoturvatarkastuspalveluita. Insta'...

Insta DefSec> Kyber- ja tietoturva> Kyber- ja tietoturva> Referenssit>

Insta toimittaa Viestintävirastolle SIEM-ratkaisun

31.03.2016

Insta DefSec Oy ja Viestintävirasto ovat tehneet sopimuksen tietoturvatiedon ja -tapahtumien hallintaan (SIEM) tarkoitetusta ratkaisusta ja siihen'...

Insta DefSec> Kyber- ja tietoturva> Kyber- ja tietoturva> Referenssit>

Ei artikkeleita

Insta DefSec – asiakkaita

 • Puolustussektori
 • Valtionhallinto
 • Julkinen sektori
 • Maakunnat
 • Kunnat ja kaupungit
 • Poliisi
 • Pelastustoimi
 • Siviili-ilmailu
 • Hätä- ja hälytyskeskukset
 • Tuotantolaitokset
 • Korkeaa turvallisuustasoa vaativat yritykset
 • Kotimaiset ja kansainväliset järjestelmätoimittajat
 • Turvallisuusviranomaiset
 • Pankit
 • Tulli

Esimerkkejä kyber- ja tietoturvaratkaisujemme asiakkaista ja referensseistä

Turvallinen identiteetti

Tarjoamme digitaalisen identiteetin hallintaan liittyviä tuotteita, palveluja ja kokonaisratkaisuja. Osaamisalueitamme ovat varmennepohjaiset ratkaisut sekä avainten- ja pääsynhallinta.

Toteuttamiamme ratkaisuja
 • Suuri kansainvälinen ratkaisutoimittaja:
  CA-palvelu turvakriittisten verkkolaitteiden varmennetuotantoon
 • Kansallinen varmenneviranomainen:
  PKI-kokonaisratkaisun toimitus, asiantuntijatuki ja ylläpito
 • Ministeriötason organisaatio:
  Konsultointi ja koulutus
 • Globaali tietoliikenneoperaattori
  PKI-kokonaisratkaisun toimitus, asiantuntijatuki ja ylläpito
 • Turvakriittinen viranomaistaho:
  PKI-kokonaisratkaisu ja ylläpito
 • Suuri finanssialan yritys:
  Laaja varmennepalveluympäristö
 • Globaali puolustusteknologiayritys:
  TETRA-verkon avaintenhallintaratkaisu
 • Globaali tietoliikennealan toimittaja:
  Instan CA-tuote osana teleoperaattoreille toimitettavaa turvaratkaisua

Verkkoturvallisuus

Verkkoturvallisuusratkaisumme yhdistävät organisaatioiden tietoverkkoja ja suojaavat kriittisiä resursseja. Tyypillisiä käyttökohteita ovat turvaluokiteltua tietoa käsittelevät järjestelmät.

Toteuttamiamme ratkaisuja

 

 • Turvakriittinen viranomainen:
  Datadiodeihin pohjautuva yhdyskäytäväratkaisu
 • Suuri ICT-palveluyritys:
  Palveluyrityksen toimipisteiden yhdistäminen STIII-tason salausratkaisulla
 • Turvakriittinen viranomaistaho:
  Laajan STIII-tason tietoliikenneverkon salausratkaisu
 • Maanlaajuinen palveluorganisaatio:
  Turvallinen verkottumisratkaisu jatkuvana palveluna
 • Turvakriittinen monialayritys:
  Turvallinen verkottumisratkaisu palveluna
 • Valtionhallinnon organisaatio:
  Laaja VPN-verkko palveluna

 

Kyberturvallisuuden tilannetietoisuus

SOC-palvelumme sekä lokienhallinta- ja SIEM-ratkaisumme suojaavat kriittisiä IT-järjestelmiä, ylläpitävät kyberturvallisuuden tilannekuvaa ja tukevat poikkeamatilanteiden hallinnassa.

Toteuttamiamme ratkaisuja

 

 • Valtion virasto
  SOC-palvelu
 • Valtion virasto:
  Laaja keskitetyn lokienhallinnan ratkaisutoimitus, asiantuntijapalvelut ja ylläpito
 • Taloushallinnon ratkaisutoimittaja:
  Lokienhallinta/SIEM-ratkaisun toimitus
 • Turvakriittinen viranomainen:
  Lokienhallinta/SIEM-ratkaisun käyttöönotto
 • Suuri kotimainen monialayritys:
  Lokienhallintaratkaisun kokonaisprojektitoimitus + ylläpito
 • Suuri viranomaisorganisaatio:
  Lokienhallintaratkaisun toteutus osana laajempaa ratkaisutoimitusta
 • Tietoturvakriittinen viranomaistaho:
  SIEM-tuotteiden evaluointi sekä SIEM-ympäristön toteuttaminen
 • Valtionhallinnon organisaatio:
  Lokienhallintaratkaisu palveluna

Kyberturvallisuuden asiantuntijapalvelut

Kyberturvallisuuden asiantuntijapalvelumme auttavat asiakkaitamme varmistamaan kriittisten IT-järjestelmiensä tinkimätön turvallisuus.

Toteuttamiamme ratkaisuja
 • Energia-alan toimija:
  Tekninen tietoturvatarkastus asiakasrajapintaan suunnatulle tiedonvaihtojärjestelmälle
 • Viranomaisille toimituksia tekevä monialayritys:
  KATAKRIin pohjautuvan turvallisuussuunnitelman laatiminen
 • Globaali puolustusteknologiayritys:
  Common Criterian mukainen uhka- ja riskianalyysi sekä turvallisuussuunnitelma
 • Globaali tietoliikennetoimija:
  Tietoturvaläheinen ohjelmistokehitys globaalisti käytössä olevaan järjestelmään
 • Tietoturvakriittinen viranomaistaho:
  IDS-ratkaisun teknologiaevaluointi ja tuotevertailu
 • Energia-alan toimija:
  Turva-arkkitehtuurin vaatimustenmukaisuuden arviointi
 • Globaali teknologiatoimittaja:
  Maailmanlaajuisesti käytössä olevan tietoturvajärjestelmän ohjelmistokehitys
 • Kriittisen infrastruktuurin toimija
  Kokonaisturvallisuussuunnittelu ja -konsultointi