19.9.2017

Instan kyberjohtaja Ylen kolumnissaan: ”Tekoäly, kaiken internet ja geenitekniikka kehittyvät nopeammin kuin koskaan”

Instan kyberturvallisuusjohtaja Jarno Limnéll kirjoittaa Ylen verkkosivuilla, miten kyberturvallisuus näyttäytyy laaja-alaisena ilmiönä Euroopan unionin uusissa linjauksissa. Perustaitoja korostetaan linjauksissa vahvasti. Limnéll vertaakin digikäyttäjän osaamista ja asennetta oven lukitsemiseen kotoa lähdettäessä: molemmat ovat jokaiselle kuuluvia asioita.

Tähän yhdistyy myös tietoisuuden lisääminen disinformaatiokampanjoista ja valeuutisista sekä vastuullisen viestimisen korostaminen sosiaalisessa mediassa. Tätä tietoisuutta ja osaamista eli kyberturvallisuuden kulttuurin vahvistamista on Limnéllin mukaan Suomessakin aktiivisesti edistettävä. Kyberturvallisuus näyttäytyy myös globaalina asiana, ja tässä Suomi voisi edistää kansainvälistä vuoropuhelua rauhanvälittäjän roolissa.

EU nostaa esille niin sanotut nousevat teknologiat. Limnéllin mukaan tekoälyä, kaiken internetiä ja geenitekniikkaa kehitetään maailmassa nyt radikaalimmin ja nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Niiden vaikutuksia turvallisuuteen on vielä vaikea ymmärtää. Nousevat teknologiat saavat myös Yhdysvaltojen tiedustelupalveluiden vuotuisessa uhkaraportissa vahvan painoarvon – sekä uhkana että mahdollisuutena.

EU tavoittelee maailmanlaajuista johtoasemaa seuraavan sukupolven teknologioissa. Yksi suunnitelma on sertifiointijärjestelmän luominen Eurooppaan. Näin kuluttajat voisivat teknologiatuotteita ostaessaan ja digitaalisia palveluita käyttäessään varmistua, että turvallisuudesta on huolehdittu. Myös eettiset kysymykset teknologian kehityksessä puhuttavat: millaisin moraalisin säännöin itseohjautuvia autoja ohjelmoidaan, Limnéll pohtii.

– Ilman luottamusta digitalisaatio ja sen tuomat hyödyt eivät kuitenkaan toteudu. Tuoreimman Eurobarometrin mukaan noin 2/3 eurooppalaisista käyttäisi teknologiaa enemmän, jos turvallisuudesta olisi huolehdittu. On arvioitu, että ensi vuosikymmenen alussa Euroopassa on 350 000 kyberosaajan vaje. Kyberturvallisuuden tehtäviin kannattaa monen suomalaisenkin nuoren kouluttautua, sillä töitä tulee riittämään, Limnéll kirjoittaa.

Lue kolumni Ylen verkkosivuilta