31.8.2015

Digitalisaation mahdollisuudet suuronnettomuusharjoitusten näkökulmasta

Postauksen kirjoitti: Martti Setälä

Tieto- ja viestintäteknologian kehitys mahdollistaa tällä hetkellä merkittäviä tuottavuusparannuksia monilla sektoreilla. Monet palvelut tulevat lähemmäksi kuluttajia ja niiden käyttö helpottuu. Vaikkapa peruspankkipalvelut ovat nyt helposti saatavilla 24/7 kotoa netin välityksellä. Samalla muuttuvat toimintatavat. Nettikaupat ovat tulleet merkittäväksi haastajaksi monella kuluttajatuotesektorilla – vaatekauppa yhtenä selvänä esimerkkinä.

Digitalisaatio ja sen mahdollisuudet perustuvat alati nopeutuvaan ja kasvavaan tiedon siirto, prosessointi ja varastointikapasiteettiin. Päätelaitteiden kehitys ja mobiilit ratkaisut mahdollistavat reaaliaikaisen kommunikaation paikasta ja ajasta riippumatta. Pilvipalvelumalli tuo ratkaisuja palveluina verkon yli. Digitalisaation mahdollisuudet ovat hyödynnettävissä lähes kaikilla elämän sektoreilla.

Insta Innovation Oy:n Skills palvelualueen strategian ytimessä on halu hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia kriisi-, häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta harjoittelevien yritysten ja viranomaisten tueksi. Näemme, että innovatiivisia virtuaaliteknologioita hyödyntäen voidaan digitalisaatioon yleensä yhdistettyjen kustannushyötyjen lisäksi saavuttaa myös merkittävällä tavalla lisää häiriötilanneharjoittelun vaikuttavuutta.

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisia viranomaisia ja yrityksiä yhdistää häiriö- ja poikkeustilanneharjoittelussa suuronnettomuusharjoitus. Se on harjoittelua pahimpien rauhan aikaisten onnettomuuksien varalle. Tällä hetkellä suuronnettomuusharjoittelussa nojataan vielä ns. perinteisiin ratkaisuihin. Valmistelu ja harjoituksen jälkihoito tapahtuvat palaverien ja s-postikeskusteluiden kautta. Hyödynnettävät tietoteknologiat ovat Microsoftin Officen työkaluja (word, powerpoint ja excel). Pääharjoituksissa muutamat edelläkävijät ovat kokeilleet 3D harjoitusympäristöjä perinteisten johtamisen karttaharjoitusten korvaajana, mutta esimerkit ovat harvassa, vaikka alustavasti 3D teknologian käytöstä tuntuisi olevan myönteisiä kokemuksia. Sisäisten pelastussuunnitelmien harjoittelussa modus operandi on edelleen perinteisten harjoitusmetodien käyttö.

Insta on jo useamman vuoden ajan rakentanut asiakkaidensa kanssa suuronnettomuuksien pääharjoituksen karttaharjoituksen korvaavaa 3D harjoitusympäristökonseptia. Tätä olemme tehneet sekä yritysten että viranomaisten kanssa. Näemme, että 3D harjoitusympäristön avulla voidaan merkittävällä tavalla lisätä harjoitusten vaikuttavuutta – johtuen metodin avulla tuotettavasta todentuntuisesta, reaaliaikaisesti ja visuaalisesti etenevästä harjoitustilanteesta joka sitoo sekä harjoittelijat että harjoitusten seuraajat tiiviisti mukaan harjoitustilanteeseen.

Olemme nyt panostamassa myös harjoituksen koko kaarta tukevien ratkaisujen kehittämiseen ja tarjoamiseen. Kehitystyössä kuulemme tiiviisti keskeisiä viranomais- ja yritystoimijoita – viimeksi viranomaisten harjoitusprosessien ideariihessä 23.3. Installa Tampereella. Jatkossa on mahdollista tarjota entistä kokonaisvaltaisempia tietojärjestelmiä ja simulaatioalustoja hyödyntäviä ratkaisuja, joiden avulla suuronnettomuusharjoituksien prosesseista saadaan tehokkaampia, itse harjoittelusta saadaan vaikuttavampia tuloksia ja harjoittelussa opittuja asioita pystytään paremmin huomioimaan pelastussuunnitelmien päivittämisessä sekä muun varautumis- ja harjoittelutoiminnan kehittämisessä. Täysin saavutettavissa olevana tavoitteena on merkittävä harjoittelun vaikuttavuuden kasvu ja kustannuksia alentava prosessien tehostuminen – yhteiskunnan turvallisuuden ja kilpailukyvyn vahvistaminen, mikä on myös Insta-konsernin toiminta-ajatuksen ytimessä.