30.3.2017

Insta voitti Eläketurvakeskuksen SIEM-palvelun kilpailutuksen

Insta DefSec Oy ja Eläketurvakeskus (ETK) ovat tehneet sopimuksen tietoturvatiedon ja -tapahtumien hallintaan (SIEM) tarkoitetusta palvelusta. Taustalla on ETK:n tarve kehittää lokitietojen ja erityisesti henkilötietojen käytön seurantaa, varmistua tietosuoja-asetuksen velvoitteiden täyttämisestä sekä parantaa tietoturvapoikkeamien havaitsemiskykyä.

Palvelussa Insta vastaa mm. lokitietojen keräämisestä ja tallentamisesta sekä tietoturvapoikkeamien havaitsemisesta ja niiden vaikutusten analysoinnista raportteineen. Palvelu sisältää ohjelmistot ja lisenssit sekä järjestelmän valvonnan, ylläpidon ja kehittämisen. Hankinta sisältää palvelun lisäksi käyttöönottoprojektin ja käyttökoulutuksen ETK:n työntekijöille sekä erillisillä toimeksiannoilla tilattavaa tuntipohjaista konsultointia. Palvelun sopimuskausi on neljä vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Tiedot ovat peräisin julkisten hankintojen tietokanta Hilmasta.

 

Eläketurvakeskus (ETK) on työeläketurvan asiantuntija ja Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän keskusorganisaatio. Eläketurvakeskus huolehtii työeläketurvan toimeenpanon yhtenäisyydestä ja hoitaa järjestelmän yhteisiä asioita. Eläketurvakeskuksen palveluja käyttävät eläkelaitokset, työmarkkinajärjestöt, sosiaali- ja terveysministeriö, tutkimuslaitokset, ulkomaiset eläkeasioiden yhdyslaitokset sekä vakuutetut ja tiedotusvälineet. Lisätietoja Eläketurvakeskuksesta ja sen toiminnasta löytyy sivustolta www.etk.fi

Insta DefSec Oy kuuluu 1960 perustettuun suomalaiseen Insta Groupiin, jonka palveluksessa työskentelee 800 huippuosaajaa. Kyber- ja tietoturvallisuuden alueella kehitämme ja toteutamme ratkaisuja, jotka suojaavat asiakkaidemme kriittisiä resursseja, mahdollistavat turvallisen ja tehokkaan viestinnän sekä parantavat havainnointi- ja reagointikykyä. Ydinosaamistamme ovat turvallinen identiteetti ja verkkoturvallisuus sekä kyberturvallisuuden tilannetietoisuus. Toteutamme ratkaisumme omiin tai teknologiakumppaneidemme tuotteisiin pohjautuen. Kaikki ratkaisut ovat saatavissa myös palveluna. Asiakkaitamme ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset organisaatiot, kuten finanssi-, tietoliikenne- ja energiasektorin yritykset, puolustushallinto ja muut viranomaiset. Tietoturvatuotteitamme on käytössä yli 40 maassa.

Lisätietoja: Liiketoimintajohtaja Marko Hautakangas, Insta DefSec Oy, 040 772 3022, etunimi.sukunimi@insta.fi