1.3.2018

Asiakkaat kokevat Insta Automationin onnistuneen

Vuoden 2017 asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset on julkaistu. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina ja vastauksia saimme 105 kappaletta. Suuri kiitos aktiivisille asiakkaillemme!

Asiakaslupaustemme lunastaminen on meille tärkeää. Keräämme asiakkailtamme palautetta paitsi face-to-face-tapaamisissa, myös Innolink Research Oy:n kanssa toteutettujen vuosittaisten asiakastyytyväisyystutkimusten avulla. Haluamme tuntea paitsi vahvuutemme, myös sen, kuinka voisimme vielä parantaa toimintaamme. 

Asiakkaat tyytyväisiä

Asiakkaat ovat tänäkin vuonna olleet tyytyväisiä Insta Automationin toimintaan. Kaikkien tutkimuksessa esitettyjen tekijöiden yhteenlaskettu kokonaisarvosana oli 4,0.

Kuten edellisenäkin vuonna, saimme eniten kiitosta työnjohtomme ja henkilöstömme toiminnasta sekä teknisen toteutuksen vastaavuudesta odotuksiin nähden. Tyytyväisiä oltiin myös tarjoustemme vastaavuuteen tarjouspyyntöön nähden. 

Kehittymistä Instalta toivottiin mm. kehitys- ja innovaatiokyvyn sekä resurssien joustavuuden suhteen.

Suosittelu korkealla

Uusimmassa asiakastyytyväisyystutkimuksessamme siirryimme kartoittamaan suositteluprosenttiamme vertailtavissa olevan Net Promoter Score -luvun avulla.

Kaikki vastaajamme antoivat arvosanaksi vähintään 7 kysyttäessä, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat Instaa kollegoilleen. Yhteensä 48 % antoi arvosanaksi 9 tai 10, joten saamamme NPS-arvo on hyvä 48.

Kehittävä palaute ohjaa toimintaamme

Edelliseen vuoteen verraten tyytyväisyysarvosanamme laskivat hieman. Tulokseen on vaikuttanut odotettua suurempi resurssien tarve ja ennätyksellisen kiireinen vuosi.

Kehittävä palaute on ehdottoman tärkeää toimintamme ohjaamisessa, ja tulemme käsittelemään sen huolellisesti. Haluamme olla asiakkaidemme luotettu automaatiokumppani ja tarjota heille monipuolista ammattiosaamista kaikilla sähköautomaation osa-alueilla. Uskomme, että asiakkaidemme antaman palautteen ohjaamana voimme palvella heitä entistä paremmin.

Lataa asiakastyytyväisyystutkimuksemme tiivistelmä tästä